Privacy Policy

Concarne respecteert je privacy. Je kunt geheel vrijblijvend, zonder dat je persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, op de website surfen. Wij vragen pas om persoonlijke gegevens in te voeren als je ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door jpuw beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor je eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van je bestelling. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wel maakt onze website gebruik van 'cookies' van Google voor gebruik van het analyse hulpmiddel 'Analytics'. Deze analyses zijn noodzakelijk om de website in te kunnen richten. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van een cookie. Deze website maakt gebruik van cookies.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Concarne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.concarne.nl 

email: [email protected]

+31 629265524

 

Jeffrey is onze Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Concarne verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Concarne verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten af te leveren

- Concarne analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Concarne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Concarne) tussen zit. Concarne gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Lightspeed webshopsoftware waarmee uw bestelling wordt aangevuld met een factuur, pakbon en verzendopdracht. De verzendopdracht wordt verstrekt aan PostNL of PostNL Foodnetwerk om de bezorging van uw bestelling in te plannen. Deze geautomatiseerde verwerking resulteert in een betaalverplichting van de klant voor de geplaatste bestelling, gebruik van adresgegevens voor bezorging en een verplichting voor de klant om de aangeleverde goederen in ontvangst te nemen.

Mollie is de betaalprovider van Concarne. Na het kiezen van een betaaloptie wordt de klant doorgeleid naar de webpagina van Mollie die als derde partij de betaling van de bestelling afhandelt. Mollie krijgt toegang tot je naam, ordernummer en factuurbedrag. Bankgegevens deelt je met Mollie die daarvoor eigen gebruikersvoorwaarden hanteert. Deze bankgegevens worden niet gedeeld met Concarne.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Concarne bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen

Personalia                            > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen                   

Adres                                  > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen

Bestelgeschiedenis               > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen

e-mailadres                         > 7 jaar > Inzake communicatie over bestellingen en betalingen

daarnaast wordt je e-mailadres gebruikt voor nieuwsbrieven als je daarop bent geabonneerd. E-mailadressen in het nieuwsbriefbestand worden na 7 jaar verwijderd als tussentijds geen bestelling is geplaatst bij Concarne en de klant zijn/haar voorkeur voor het abonnement niet heeft gewijzigd.

Telefoonnummer                > 7 jaar > Inzake communicatie over bestellingen en betalingen

 

Op het moment dat de klant opnieuw een bestelling plaatst geldt opnieuw een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Concarne verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Concarne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Concarne gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Concarne zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Concarne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Concarne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]